© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof V. 18-01-2020
Stichting Cultuurfonds de Hof

TOEgekende

bijdragen

>Oldenzaals Mannenkoor

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van het Oldenzaals Mannenkoor heeft het koor op 22 april 2017 een jubileumconcert in de Hofkerk te

Oldenzaal gegeven.

Kerstconcert op 9 december 2018 tezamen met Encore.

>Stadsjongenskoor Oldenzaal

Het Zomerconcert door het Stadsjongenskoor op 9 juli 2017 in de Hofkerk te Oldenzaal.

Het Stadsjongenskoor heeft op zondag 15 april 2018 t.b.v. het Jonathan Center Tirana in Albanië een benefietconcert verzorgd. Het Jonathan

Center Tirana is een dagopvang voor kinderen met het syndroom van Down. Met dit benefietconcert heeft het Stadsjongenskoor een bijdrage

kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het Jonathan Center Tirana, zowel met geld, materiaal als met kennis en know-how in de vorm

van trainingen en workshops.

Het Stadsjongenskoor verzorgde op zondag 8 juli 2018 haar zomerconcert.
>Cultuurhuis de Hof Filmavond 10 januari 2019 Een filmavond over Enrico Morricone  in de Hofkerk te Oldenzaal.
Oldenzaals Mannenkoor
Stadsjongenskoor Oldenzaal
Stadsjongenskoor Oldenzaal

>Oldenzaals Popkoor Vocal Essen

Het 25 jarig jubileumconcert.

>Muz`en Sc`ene

Op zondagmiddag 16 december 2018 verzorgde Muz`en Sc`ene een Kerstconcert in Cultuurcentrum de Hof.
>Voorstelling Etty Hillesum in de Hofkerk te Oldenzaal Op zondag 14 april 2019 was de voorstelling ‘Etty’ naar de Hofkerk. Een unieke en ontroerende voorstelling over het leven van Etty Hillesum, uitgevoerd door toneel en zanggroep Choral. Choral bestaat uit 15 gedreven zangers die kwalitatief hoogstaande uitvoeringen neerzetten rond zingeving. Etty Hillesum is een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede Wereldoorlog. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God.  Op 29-jarige leeftijd wordt zij in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz. Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. 
>Dubbelconcert in Kerstsfeer van het Overijssels Byzantijns Mannenkoor en het Denekamps Mannenkoor. Op 15 december 2019  verzorgden deze koren een  dubbelconcert in Kerstsfeer. In dit concert werden de byzantijns kerstliederen afgewisseld met nederlands, duitse, franse en italiaanse kerstliederen. Het werd een mooi concert. De Stichting CultuurFonds de Hof heeft hieraan een subsidie toegekend.
>Voorstelling Etty Hillesum in de Hofkerk te Oldenzaal
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

TOEgekende

bijdragen

>Oldenzaals Mannenkoor

Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van het Oldenzaals

Mannenkoor heeft het koor op 22 april een jubileumconcert in de

Hofkerk te Oldenzaal gegeven. Het bestuur van de Stichting

CultuurFonds de Hof heeft in de vergadering van 28 maart 2017

een subsidie voor dit jubileumconcert toegekend.

>Stadsjongenskoor Oldenzaal

Ter gelegenheid van de uitvoering van het Zomerconcert door

het Stadsjongenskoor op 9 juli 2017 in de Hofkerk te Oldenzaal

heeft het bestuur van de Stichting CultuurFonds de Hof in de

vergadering van 11 juli 2017 een subsidie toegekend.