© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof v 22-06-2022
Stichting CultuurFonds de Hof

Over ons

>Doelstelling

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

>Bijdrage en/of financiële

ondersteuning

U denkt in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage of financiële ondersteuning voor uw culturele activiteit? Dien dan een aanvraag in. Deze moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Lees hierover meer op de pagina: Aanvraag bijdrage. Heeft u vragen, neem dan via e-mail contact op met het secretariaat.

>Bestuur

Wim van Beurden, voorzitter Loek Smidt, secretaris/penningmeester en contactpersoon voor aanvragen Kor Jolink, organisatie adviseur Vacature

>Contact met het secretariaat

Loek Smidt e: secretaris Krijgt u geen contact, kies dan: Kor Jolink e: kor.jolink@gmail.com Website CultuurFonds de Hof https://www.stichtingcultuurfondsdehof.nl Webmaster Loek Smidt

>Kamer van Koophandel

Inschrijving: 410 314 04

>Privacy

Uw privacy wordt geborgd op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Het privacyreglement kunt u hier downloaden. >Cookies Deze website werkt niet met cookies.
Oldenzaals Stads Jongenskoor
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

Over ons

>Doelstelling

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

>Bijdrage en/of financiële

ondersteuning

U denkt in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage of financiële ondersteuning voor uw culturele activiteit? Dien dan een aanvraag in. Deze moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Lees hierover meer op de pagina: Aanvraag bijdrage. Heeft u vragen, neem dan via e-mail contact op met het secretariaat.