© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof v 19-11-2021
Stichting CultuurFonds de Hof

Over ons

>Doelstelling

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

>Bijdrage en/of financiële

ondersteuning

U denkt in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage of financiële ondersteuning voor uw culturele activiteit en u organiseert deze culturele activiteit in de Hofkerk? Dan kunt u nu een aanvraag indienen. Deze moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Lees hierover meer op de pagina: Aanvraag bijdrage. Heeft u vragen, neem dan via e-mail contact op met het secretariaat.

>Bestuur

Jaap Flokstra, voorzitter Rianke Lubberding, secretaris en contactpersoon voor aanvragen Wim van Beurden, penningmeester en technisch adviseur Kor Jolink, organisatie adviseur

>Contact met het secretariaat

Rianke Lubberding e: secretaris@stichtingcultuurfondsdehof.nl Geen contact, kies dan: Kor Jolink e: kor.jolink@gmail.com Website CFdeHof https://www.stichtingcultuurfondsdehof.nl

>Privacy

Uw privacy wordt geborgd op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018. Het privacyreglement kunt u hier downloaden. >Cookies Deze website werkt niet met cookies.
Oldenzaals Stads Jongenskoor
Vocal Essen
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

Over ons

>Doelstelling

De Stichting CultuurFonds de Hof heeft volgens haar statuten als doelstelling: “Het doen van bijdragen en/of het verstrekken van financiële ondersteuning ten behoeve van de bevordering en/of uitvoering van culturele activiteiten, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

>Bijdrage en/of financiële

ondersteuning

U denkt in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage of financiële ondersteuning voor uw culturele activiteit en u organiseert deze culturele activiteit in de Hofkerk? Dan kunt u nu een aanvraag indienen. Deze moet wel voldoen aan enkele voorwaarden. Lees hierover meer op de pagina: Aanvraag bijdrage. Heeft u vragen, neem dan via e-mail contact op met het secretariaat.