© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof V. 18-01-2020
Stichting Cultuurfonds de Hof

anbi

>Naam

Stichting CultuurFonds de Hof

De Stichting CultuurFonds de Hof is met ingang van 1 juli 2016 door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

>RSIN

8565 23 975

>Contactgegevens

Secretariaat: e: secretaris@stichtingcultuurfondsdehof.nl

>Bestuurssamenstelling

Jaap Flokstra, voorzitter Rianke Lubberding, secretaris en contactpersoon voor aanvragen van bijdragen of financiële ondersteuning Wim van Beurden, penningmeester en technisch adviseur Kor Jolink, organisatie adviseur
>Beleidsplan Het beleid is er op gericht om de podiumkunsten in Oldenzaal te ondersteunen en meer mogelijk te maken met een financiële ondersteuning. De is noodzaak is ontstaan nadat de overheid de subsidiëring van de cultuur heeft verminderd of beëindigd.

>Beloningsbeleid

Statutair ontvangen de bestuursleden geen beloning. Wel kan een vergoeding voor gemaakte onkosten worden toegekend. De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen  een fiscaal toegestane vergoeding ontvangen.

>Doelstelling

Stichting CultuurFonds de Hof heeft als doel het verstrekken van bijdragen aan of financiële ondersteuning van culturele activiteiten met een in hoofdzaak profaan karakter, uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal. >Verslag van de uitgeoefende   activiteiten Verslag activiteiten 2016  Verslag activiteiten 2017 Verslag activiteiten 2018 Verslag activiteiten 2019 >Financiële verantwoording Balans en staat van baten en lasten 2016 Balans en staat van baten en lasten 2017 Balans en staat van baten en lasten 2018 Balans en staat van baten en lasten 2019
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

anbi

>Naam

Stichting CultuurFonds de Hof

De erkenning als ANBI is aangevraagd en nog in behandeling bij de Belastingdienst Eindhoven.

>RSIN

856523975

>Bestuurssamenstelling

Jaap Flokstra, voorzitter Rianke Lubberding, secretaris en contactpersoon voor aanvragen subsidie of sponsoring Loek Smidt, penningmeester en webmaster Wim van Beurden, technisch adviseur Kor Jolink, organisatie adviseur
>Beleidsplan & Doelstelling Stichting CultuurFonds de Hof heeft als doel het verstrekken van bijdragen of financiële ondersteuning van culturele activiteiten met een hoofdzakelijk profaan karakter uit te voeren in de Hofkerk te Oldenzaal.  Er wordt gestreefd naar sponsoring door particulieren, stichtingen en het bedrijfsleven.

>Beloningsbeleid

Statutair ontvangen de bestuursleden geen beloning. Wel kan een vergoeding voor gemaakte of te maken kosten worden toegekend. De Stichting heeft geen medewerkers in loondienst. Vrijwilligers kunnen  een fiscaal toegestane vergoeding ontvangen. >Verslag van de uitgeoefende activiteiten Verslag van de activiteiten over de periode van 1 juli t/m 31 december 2016 Verslag van de activiteiten over 2017 volgt >Financiële verantwoording Balans en staat van baten en lasten over 2016 Balans en staat van baten en lasten over 2017