© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof v 26-07-2022
Stichting CultuurFonds de Hof

Welkom

>Stichting

Welkom op de website van de Stichting CultuurFonds de Hof te Oldenzaal. Deze Stichting is notarieel opgericht op 1 juli 2016. >Cultuur Oldenzaal kent veel culturele verenigingen. Deze verenigingen hebben altijd kunnen rekenen op een subsidie van de overheid om hun doelstellingen, de uitoefening van de podiumkunsten, te kunnen realiseren. Omdat deze subsidies sterk zijn verminderd is er een vacuum ontstaan. Hier wil deze stichting een bijdrage leveren om de cultuur en podiumkunsten in Oldenzaal een steuntje in de rug te bieden. >Fonds Culturele verenigingen en individuele artiesten kunnen een verzoek indienen voor een bijdrage of financiële ondersteuning. Deze bijdrage dient tijdig te worden aangevraagd en de vereniging of artiest ontvangt voorafgaande aan het culturele evenement bericht. >Cultuurhuis de Hof Wij hebben er voor gekozen dat uw culturele evenement plaats vindt in het Cultuurhuis de Hof in Oldenzaal.
>Aanvragen U kunt voor het culturele jaar 2022 nog een aanvraag indienen. Aanvragen moeten voldoende gemoti- veerd en financiëel onderbouwd zijn. Aanvragen die worden ingediend door fondsenwervers worden niet gehonoreerd. Zie voor de voorwaarden de pagina Aanvraag bijdrage.

>Agenda

Britten Jeugd Strijkorkest
Oldenzaals Mannenkoor
Vocal Essen
12 juli 2022 Vacature secretaris Stichting CultuurFonds de Hof In het bestuur van de stichting bestaat de vacature van SECRETARIS. Taken: In overleg met de voorzitter vaststellen van de vergaderlocatie, de datum en tijd en de te behandelen onderwerpen Opstellen van de notulen Contactpersoon voor subsidieaanvragen Subsidieaanvragen beoordelen en samen met de bevindingen voorleggen aan de overige bestuursleden De aanvrager informeren over een toe- of afwijzing van de subsidieaanvraag Het beoordelen van de afrekening van de toegekende subsidie en de bevindingen voorleggen aan de overige leden van het bestuur Opstellen van het jaarverslag Verzorgen van correspondentie Informeren van de webmaster m.b.t. de te vermelden activiteiten op de website Belangstellenden kunnen contact opnemen met de secretaris a.i. via e-mail.
© Niets uit deze website mag zonder toestemming van het Bestuur worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.
Copyright CFdeHof
stichting cultuurfonds de hof

Welkom

>Stichting

Welkom op de website van de Stichting CultuurFonds de Hof te Oldenzaal. Deze Stichting is notarieel opgericht op 1 juli 2016. >Cultuur Oldenzaal kent veel culturele verenigingen. Deze verenigingen hebben altijd kunnen rekenen op een subsidie van de overheid om hun doelstellingen, de uitoefening van de podiumkunsten, te kunnen realiseren. Omdat deze subsidies sterk zijn verminderd is er een vacuum ontstaan. Hier wil deze stichting een bijdrage leveren om de cultuur en podiumkunsten in Oldenzaal een steuntje in de rug te bieden. >Fonds Culturele verenigingen en individuele artiesten kunnen een verzoek indienen voor een bijdrage of financiële ondersteuning. Deze bijdrage dient tijdig te worden aangevraagd en de vereniging of artiest ontvangt voorafgaande aan het culturele evenement bericht. >Cultuurhuis de Hof Wij hebben er voor gekozen dat uw culturele evenement plaats vindt in het Cultuurhuis de Hof in Oldenzaal.
>Aanvragen U kunt voor het culturele jaar 2022 nog een aanvraag indienen. Aanvragen moeten voldoende gemoti- veerd en financiëel onderbouwd zijn. Aanvragen die worden ingediend door fondsenwervers worden niet gehonoreerd. Zie voor de voorwaarden de pagina Aanvraag bijdrage.

>Agenda